Vui lòng điền vào mẫu liên hệ, chúng tôi sớm liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc có thể liên hệ trực tiếp tại

Khách Sạn Hạnh Long

  • Địa chỉ: 1025 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028 3923 5086
  • Hotline: 0916251025
  • Email: hanhlonghotel@gmail.com